Mobirise


Nes Ski og Nes Ski- og Sykkelanlegg ønsker velkommen til KM sprint klassisk 13 år og eldre, samt sonerenn fra 8-12 år lørdag 7.januar 2023 i  Nes Ski- og Sykkelanlegg. 

Første start kl. 09.00. Estimerte starttider for prologstart er:
     • Senior, junior og J-G 15-16 år estimert prologstart kl. 09.00.
       Finaler går fortløpende etter prologen.
     • J-G 13-14 år estimert prologstart kl. 11.00.
       Finaler går fortløpende etter prologen.
     • J-G 8-12 år estimert start kl. 13.00
Endelige startlister og tidsplan legges ut når det klart.
Tidsplanen kan bli justert i løpet av renndagen, det er derfor viktig å følge med på informasjon som gis av speaker på stadion.

(Utskriftsversjon av invitasjonen)

Løyper:

Kart publiseres på nesskianlegg.no når de er klare.

Konkurranseløypene vil ikke være åpne for testing/oppvarming på renndagen. Eget område for skitesting og oppvarming sør for stadion.

Gjennomføring av konkurransen:

Vi følger kretsens retningslinjer for gjennomføring av KM sprint. Retningslinjene finner du i denne linken.

Sprint - Prolog og finaler:

1. Prolog.

2. Semifinaler (12 beste fra prolog):

• Semifinale 1: Prolognr 1/4/5/8/9/12

• Semifinale 2: Prolognr 2/3/6/7/10/11

De 3 beste i hvert heat går til A-finale.

3. Plasseringsheat (plass 13 og videre fra prolog):

• Plasseringsheat 1: Prolognr 13-18

• Plasseringsheat 2: Prolognr 19-24

• Plasseringsheat 3: Prolognr 25-30

• osv til alle har fått gått plasseringsheat.

For å unngå heat med få deltagere skal siste plasseringsheat ha minimum 4 løpere. Dvs at siste heat kan settes opp med 7-9 løpere der de 1-3 siste fra prolog står på rekke bakerst.

4. Finale.

Påmelding:

Elektronisk påmelding via NSFs terminliste på www.skiforbundet.no eller direkte via Min Idrett, innen 5. januar kl. 23.59.

Etteranmelding:

Etteranmeldingsfrist fredag 6.jan. kl 18.00 pr mail til erlandskogli@hotmail.com

Det beregnes dobbel startkontingent ved etteranmelding. Ved etteranmelding vil klubben få tilsendt faktura.

Spørsmål vedrørende påmelding: Erland Skogli: 918 68 016, erlandskogli@hotmail.com .

Brikker:

De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet: 11 år og eldre kr 50,-. 8-10 år låner gratis.

Ikke innlevert brikke etter målgang må erstattes til selvkost.

Startkontingent:

Startkontingent etter Norges Skiforbunds satser.

Startlisens:

Klubbene er ansvarlig for gyldige lisenser for løpere fra og med fylte 13 år.

Rennkontor:

Nes Ski- og Sykkelanlegg fra kl. 07:00 på renndagen.

Kafé og kiosk:

Kafé vil være åpen fra kl.08:00 i Nes Ski- og Sykkelanlegg.

Startnummer:

Den enkelte løper må selv hente startnummer og kvittere det ut. Ikke innlevert startnummer må erstattes med kr. 250,- av den enkelte løper.

Premiering:

Premieutdeling i hallen ca 20 min etter klassens finaleheat er i mål.

De 6 første ropes opp for tildeling av premie. Resterende henter premie ved eget bord i hallen. Uavhentede premier ettersendes ikke. Premiering iht. Norges Skiforbunds reglement.

Veibeskrivelse: www.nesskianlegg.no

Parkering:

Kr. 100,- på anviste områder.

Betaling VIPPS til nr 548315 - Nes Ski- og Sykkelanlegg.

Det er bomvei inn til anlegget. Bommen åpnes kl. 07.00. Før kl. 07.00 må det betales med bankkort i bommen.

Spørsmål ?

Rennleder Amund Lier-Hansen 95940997, amu_hans@hotmail.com

Erland Skogli 91868016, erlandskogli@hotmail.com

Adresse

Kampåvegen 248 
2170 Fenstad

Kontakt

Email: post@nesskianlegg.no 

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor